ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด อบต.)
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง)
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ม.ค. 2562 เวลา 10.29 น. โดย คุุณ ณัฐสุดา นุชถนอม

ผู้เข้าชม 16 ท่าน