ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้าและตัดกิ่งไม้ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าอู  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ม.ค. 2562 เวลา 08.47 น. โดย คุณ รุ่งอรุณ เถื่อนใหญ่

ผู้เข้าชม 16 ท่าน