ถ่ายทอดความรู้ เรื่องการใช้พลังานแสงอาทิตย์กับระบบประปาหมู่บ้าน  
 

แลกเปลี่ยนความรู้ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์กับระบบประปาหมู่บ้าน
ระหว่าง อปท.อื่น

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ธ.ค. 2560 เวลา 14.35 น. โดย คุณ ณัฎฐา อัมพรดิษฐ์

ผู้เข้าชม 216 ท่าน