หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
   
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ก.พ. 2562 เวลา 13.54 น. โดย คุุณ ณัฐสุดา นุชถนอม

ผู้เข้าชม 29 ท่าน