ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้าและตัดกิ่งไม้ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนทัพหมัน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.พ. 2562 เวลา 11.32 น. โดย คุณ รุ่งอรุณ เถื่อนใหญ่

ผู้เข้าชม 27 ท่าน