ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้าและตัดกิ่งไม้ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพหลวงร่วมใจ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ก.พ. 2562 เวลา 15.50 น. โดย คุณ รุ่งอรุณ เถื่อนใหญ่

ผู้เข้าชม 34 ท่าน