ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0042 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ก.พ. 2562 เวลา 10.37 น. โดย คุุณ ณัฐสุดา นุชถนอม

ผู้เข้าชม 17 ท่าน