ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 8 บ้านรุ่งอรุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ก.พ. 2562 เวลา 11.01 น. โดย คุุณ ณัฐสุดา นุชถนอม

ผู้เข้าชม 36 ท่าน