ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 มี.ค. 2562 เวลา 14.14 น. โดย คุุณ ณัฐสุดา นุชถนอม

ผู้เข้าชม 24 ท่าน