ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลเจ้า ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 2 บ้านทัพคล้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มี.ค. 2562 เวลา 14.35 น. โดย คุุณ ณัฐสุดา นุชถนอม

ผู้เข้าชม 16 ท่าน