หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
   
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้เครื่องจักร ยานพาหนะของส่วนราชการอื่นหรือเอกชน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวงขอใช้งาน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 พ.ค. 2562 เวลา 08.53 น. โดย คุณ สมหญิง จำปาเทศ

ผู้เข้าชม 18 ท่าน