หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง      22 มี.ค. 2562 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง      22 มี.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวงจัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 9 - 12 เมษายน 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง    21 มี.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้าและตัดกิ่งไม้ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุต่อ   20 มี.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้าและตัดกิ่งไม้ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพคล้าย - ทุ่งนา   20 มี.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้าและตัดกิ่งไม้ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่หนองแก   20 มี.ค. 2562 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้าและตัดกิ่งไม้ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าอู    20 มี.ค. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง      20 มี.ค. 2562 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 มี.ค. 2562 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง      13 มี.ค. 2562 3
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 77